معرفی پزشکان
جراحي قلب وعروق«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
جراحي قلب وعروق
دکتر رامين بقايي تهراني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
تلفن مطب: 26700655
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98


مطب: خيابان شريعتي، بالاتر از تقاطع ميرداماد، کوچه احمديه يکم، پلاک 10، طبقه سوم، واحد 8
بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد

 
دکتر مسعود مجيدي تهراني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98
تلفن مطب: 88689849 - 88689865


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد
مطب: سعادت آباد، بين بلوار دريا و پل نيايش، خيابان 31 شرقي، پلاک 8، طبقه اول، زنگ 3

 
دکتر سيد محسن ميرحسيني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد

 
دکتر محمود بهشتي منفرد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98
تلفن مطب: 88051823
تلفن بيمارستان مهر: 88960081 الي 9


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد
مطب: خيابان ملاصدرا، بعد از چهار راه شيخ بهائي، روبروي برج ونوس، ساختمان شماره 195
بيمارستان مهر: وليعصر ، خيابان زرتشت غربي

 
دکتر منوچهر حکمت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد

 
دکتر عباسعلي کريمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
شماره تماس بيمارستان قلب: 88029600 الي 9


کارگر شمالي (اميرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بيمارستان مرکز قلب تهران

 
دکتر محمدحسين ماندگار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن : 88793000 - 88793001 - 88793002

خيابان ولي عصر، خيابان شهيد عباسپور ( توانير )، پلاک 4، طبقه سوم ، واحد 15

 
دکتر عباس صالحي عمران
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
تلفن بيمارستان آتيه: 82721
تلفن مرکز قلب تهران: 88029600 الي 69


بيمارستان آتيه: شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان
مرکز قلب تهران: کارگر شمالي ،پايين تر از بزرگراه جلال آل احمد

 
دکتر مهرداد صالحي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :
تلفن مطب: 66596162


مطب: انتهاي غربي بلوار کشاورز، روبروي بيمارستان امام خميني، پلاک 37، طبقه 4، واحد 22

 
دکتر عليرضا دهستاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن : 61475


بيمارستان مرکز طبي کودکان تهران: انتهاي بلوار کشاورز ، خيابان دکتر محمد قريب،جنب بيمارستان امام خميني(ره) ، پلاک 62

 
دکتر جمشيد باقري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر محمودرضا سرزعيم
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر محمد جبلي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر محمد حسين ماندگار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر عباس صالحي عمراني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر سهيل منصوريان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر سعيد داودي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر شهرام ممتحن
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر محمدرضا رضايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
دکتر سيد حسين احمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي قلب وعروق

تلفن :

 
12>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا