معرفی مراکز درمانی
مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي«معرفی مراکز درمانی«
مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي
پايگاه بيارجمند
 
استان : سمنانشهر : شاهرود
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

بيارجمند- مرکز بهداشتي درماني بيارجمند-

 
پايگاه اورژانس عباس آباد
 
استان : سمنانشهر : شاهرود
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

ميامي- روستاي عباس آباد- مرکز بهداشتي درماني

 
پايگاه مياندشت
 
استان : سمنانشهر : شاهرود
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

شاهرود-کيلومتر 100جاده شاهرود-سبزوار (مستقر در کانکس)

 
پايگاه فراش آباد
 
استان : سمنانشهر : شاهرود
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

شاهرود-کيلومتر03 جاده شاهرود-ميامي (مستقر در کانکس)

 
پايگاه ميامي
 
استان : سمنانشهر : شاهرود
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

ميامي رائر سراي ميامي

 
پايگاه ابوذر
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

سمنان-ميدان ابوذر-درمانگاه هفده شهريور

 
پايگاه امام رضا(ع
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

ميدان امام رضا

 
پايگاه جاده اي سرخه
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

جاده سمنان تهران

 
پايگاه شهري جاده اي مهديشهر
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

سمنان مهديشهر درمانگاه پانزده خرداد

 
اورژانس گرمسار
 
استان : سمنانشهر : گرمسار
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

گرمسار-خيابان فياض بخش-جنب شبکه بهداشت ودرمان

 
پايگاه شهري گلستان
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

شهرک گلستان-جنب نيروگاه برق درمانگاه حضرت رقيه (ع

 
اورژانس ايوانکي
 
استان : سمنانشهر : گرمسار
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

 
پايگاه سرکوير
 
استان : سمنانشهر : دامغان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

کيلومتر130جاده دامغان- اصفهان

 
شهري وجاده اي ديباج
 
استان : سمنانشهر : دامغان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

شهرديباج

 
پايگاه جاده اي آهوان
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

جاده سمنان دامغان گردنه آهوان

 
پايگاه اورژانس جاده اي شهميرزاد
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

شهميرزاد-سه راهي فولادمحله-راهدارخانه شهميرزاد

 
اورژانس 115دامغان
 
استان : سمنانشهر : دامغان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

دامغان-ميدان شهيدشاهچراغي-جنب درمانگاه چراغيان

 
پايگاه جاده اي لاسجرد
 
استان : سمنانشهر : سمنان
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

جاده تهران -سمنان ،روستاي لاسجرد

 
پايگاه آرادان
 
استان : سمنانشهر : گرمسار
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

 
پايگاه جاده اي حاجي آباد
 
استان : سمنانشهر : گرمسار
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

گرمسارسه راهي حاجي آباد

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا