معرفی پزشکان
نادر ممتازمنش«کودکان«متخصصین«معرفی پزشکان«

مهمترین وعده غذایی روزانه چه وعده ایست و چرا؟

فیبرهای غذایی شامل چه موادی هستند؟

شرایط از بین رفتن بهداشت مواد غذایی پروتئینی چیست، تا بتوان در هنگام خرید و نگهداری در منزل مد نظر قرار داد؟

ساده ترین راه برای چگونگی تنظیم دریافت های غذایی در یک میانسال (60-25 سال) کدام است؟

چگونه جویدن مواد سفت می تواند به سلامت فک آسیب برساند؟

چه پروتزها یا راهکارهایی برای جایگزینی یک دندان پوسیده وجود دارد؟

برای رفع طعم بد دهان و احساس تلخی در حلق چه باید کرد؟

چرا برای خارج کردن جسم خارجی از بینی بالاخص در بچه ها، نباید اقدام کرد؟

آیا جرم (واکس) گوش برای گوش لازم است؟

برای خارج نمودن جسم خارجی از چشم، چه هنگام باید به پزشک مراجعه نمود؟

کودکان
 
    
آقای دکترنادر ممتازمنش
( کودکان )
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا