معرفی پزشکان
سوزان گلشني«کودکان«متخصصین«معرفی پزشکان«

آیا رنگهای خوراکی و مواد رنگی صناعی مضرند؟

آیا مصرف شیر بصورت شیر کاکائو، در جذب کلسیم شیر ایجاد اختلال می کند؟

چرا کابوسهای شبانه به سراغ افراد می آیند؟

آیا در شرایط کمبود و یا بحران می توان از محلولهای ساده نمکی خانگی، به بهداشت پرینه و نواحی اطراف و شیارهای پوستی کمک کرد؟ بطوریکه از آلودگیهای باکتریایی و قارچی مصون باشد؟

چرا به افراد بالغ توصیه می شود که دندانهای آسیای انتهایی خود را خارج نمایند؟

آیا جنس و نوع دندان در افراد مختلف متفاوت است؟ و آیا عوامل ارثی در سالم ماندن دندانها، نقشی را ایفا می کنند؟

آیا خونریزی لثه در هنگام مسواک زدن نیاز به پیگیری دارد؟

آیا مسواک زدن زبان و قسمت حلقی آن به بهداشت زبان، حس چشایی، دهان و دندان می تواند کمک نماید؟

دمای آب مناسب برای شادابی پوست و ارگانها در هنگام استحمام چقدر است؟

برای پوست های مختلف (چرب، خشک و معمولی) چه نوع ضدآفتابی مناسب تر است؟

کودکان
 
    
خانم دکتر سوزان گلشني
( کودکان )
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا