معرفی پزشکان
کودکان«متخصصین«معرفی پزشک«
کودکان
دکتر فرهاد فيروزبخت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
تلفن مطب: 33799139


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب: خيابان پيروزي، ايستگاه درختي، ساختمان پزشکان شميم

 
دکتر محمد صادقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
تلفن مطب: 66305566


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب: شهرک ولي عصر ، خيابان بهرامي ، روبروي بانک مسکن ، پلاک197

 
دکتر محمد شريفي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر رضا سينايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر مرتضي سعدي نژاد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر محمد سخاوي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر مهران رضواني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر هادي جعفري تبار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر فرشيد باقري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مطب: 22611736 - 22008038
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
تلفن بيمارستان کيان: 22903370 الي 80
تلفن مرکز طبي کودکان: 61475


مطب: خيابان شريعتي، بالاتر از خيابان ظفر، قبل از بيمارستان ايرانمهر، کوچه افسر، ساختمان پزشکان بزرگمهر، طبقه 4
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
بيمارستان کيان: خيابان شريعتي، بالاتر از خيابان ظفر، نبش کوچه مرشدي
مرکز طبي کودکان: انتهاي بلوار کشاورز، خيابان دکتر محمد قريب، جنب بيمارستان امام خميني(ره)، پلاک 62

 
دکتر فرشته کرباسيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر الهام پوربختياران
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر مريم رجب نژاد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي
تلفن بيمارستان نيکان: 22981710 الي 14


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
بيمارستان نيکان: اقدسيه - ابتداي بلوار ارتش - ورودي اراج - خيابان 22 بهمن - شماره 6

 
دکتر سميرا سياح
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر سحرناز طالبيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر فريده موسوي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر پرويز قدم لي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مطب: 66623497
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


مطب: خيابان شمشيري، نبش کوچه دلجو، پلاک 33، طبقه اول
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر علي اصغر حليمي اصل
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مطب: 44717418 - 44712364
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


مطب: شهرک گلستان، خيابان اميرکبير، اول 35 متري گلها ، بالاي داروخانه شهرک راه اهن
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر محمود مقيمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : کودکان

تلفن : 22358238


مطب: سعادت آباد، ميدان شهرداري به سمت چهارراه سرو، خيابان شکوفه، ساختمان صنوبر، پلاک22، طبقه 4، واحد 54

 
دکتر علي ناصح
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مطب: 22617329


مطب: خيابان دکتر شريعتي، قلهک ، روبروي مرکز خريد قلهک، ساختمان 1365

 
دکتر علي حفيظي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : یوسف آبادگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مطب: 88039875


مطب: سيدجمال الدين اسدآبادي (يوسف آباد)، ساختمان ماهان، بالاتر از پمپ بنزين

 
<<12345>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا