معرفی پزشکان
پزشکي هسته اي«متخصصین«معرفی پزشک«
پزشکي هسته اي
دکتر سپيده خوشبخت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر الهه پيرايش
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر مهستي عمويي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر محسن قطبي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : پزشکي هسته اي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر بابک شفيعي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر عيسي نشاندار اصل
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :
تلفن بيمارستان طالقاني: 22403561 الي 9


بيمارستان طالقاني: خيابان ولنجک، خيابان تابناک، جنب دانشگاه شهيد بهشتي

 
دکتر بابک فلاحي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :
تلفن بيمارستان شريعتي: 84901


بيمارستان شريعتي: کارگرشمالي (اميرآباد)، بالاتر از پمپ بنزين

 
دکتر سعيد فرزانه فر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر ارمغان فرد اصفهاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر مهرشاد عباسي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر عليرضا زاکاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر آرمان حسن زاده راد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر داود بيکي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر يلدا صالحي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر مريم چاووشي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر ارمغان فرداصفهاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر محمد افتخاري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر عليرضا امامي اردکاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر بابک فلاحي سيچاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
دکتر آرمان حسن زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي هسته اي

تلفن :

 
12>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا