معرفی پزشکان
اطفال«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
اطفال
دکتر سيد ابوالفضل افجه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شهداگروه : اطفال

تلفن :
تلفن مطب : 33323748
تلفن بيمارستان مفيد : 22227029


مطب : تهران، ميدان شهدا، خيابان پيروزي، روبروي پمپ بنزين سليمانيه
بيمارستان مفيد : تهران، منطقه 3، خيابان شريعتي

 
دکتر مهتا فاطمه بصير
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سهرورديگروه : اطفال

تلفن :
تلفن مطب: 88506871
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


مطب: خيابان سهروردي شمالي، نرسيده به ميدان قندي (پاليزي)، بن بست جهانگيري، ساختمان شماره 163، واحد 5
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر فرزانه بيرامي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر فرشيد باقري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

مرکز طبي کودکان: 61475

بيمارستان کيان:80-22903370
مطب:22611736 22008038


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مرکز طبي کودکان:تهران ، انتهاي بلوار کشاورز ، خيابان دکتر محمد قريب ، جنب بيمارستان امام خميني(ره) ، پلاک 62،مرکز طبي کودکان
خيابان شريعتي، بالاتر از خيابان ظفر، نبش کوچه مرشدي، بيمارستان کيان

مطب:تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از خيابان ظفر، قبل از بيمارستان ايرانمهر، کوچه افسر، ساختمان پزشکان بزرگمهر، طبقه 4

 
دکتر مهرداد امير معيني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر هوشنگ گرجي پور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
کلينيک ارمفان:44433512_44433516


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

کلينيک اطفال ارمغان:تهران. جنت آباد جنوبي. لاله غربي. نبش کوچه ابراهيمي .پلاک24

 
دکتر نويد زوار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر فرهاد مدني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ظفرگروه : اطفال

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:88794118


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب: تهران، خيابان ظفر غربي، بين جردن و وليعصر، ساختمان پزشکان سينا، پلاک 348

 
دکتر محمد نصيري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

کلينيک ارمغان:44433512_44433516
مطب:55254298


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

کلينيک اطفال ارمغان:تهران. جنت آباد جنوبي. لاله غربي. نبش کوچه ابراهيمي .پلاک24
مطب:جاده ساوه،مقابل پمپ بنزين چهاردانگه،بالاي داروخانه دکتر اشرفي

 
دکتر علي احمد گودرزي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر فرهاد فيروزبخت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:33799139


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب: تهران، خيابان پيروزي، ايستگاه درختي، ساختمان پزشکان شميم

 
دکتر مسعود عباسي صادق
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر احمد اقبالي زارچ
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : اطفال

تلفن :
بيمارستان مفيد: 9 - 22227021
مطب:2231487


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

مطب:خوزستان - اهواز - خيابان نادري ابتداي فردوسي مجتمع پزشکي ميلاد طبقه دوم واحد 4

 
دکتر محمد رضا بلورساز
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سيد خندانگروه : اطفال

تلفن : مطب: 22859929
بيمارستان مسيح دانشوري: 3007 الي 27123000 -26105050

خيابان شريعتي- ضلع شمالي پل سيدخندان- س پ 1006- طبقه سوم غربي
يمارستان مسيح دانشوري: تهران ، خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا