معرفی پزشکان
کودکان - روماتولوژي«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
کودکان - روماتولوژي
دکتر رضا شياري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - روماتولوژي

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي
مطب: 26411681 - 22908356


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب: خيابان شريعتي، بالاتر از سه راه ميرداماد، روبروي بانک شهر، کوچه شريفي، پلاک 10، طبقه اول

 
دکتر خسرو رحماني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - روماتولوژي

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر سيدرضا رئيس کرمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - روماتولوژي

تلفن : 66938081 الي 9 - 61190

بلوار کشاورز، بيمارستان امام خميني

 
دکتر رضا شياري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - روماتولوژي

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:26411681 - 22908356


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

مطب:خيابان شريعتي، بعد از سه راه ميرداماد، نرسيده به ايستگاه مترو شريعتي، بن بست شريفي، پلاک 10،طبقه همکف

 
دکتر ودود جوادي پروانه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - روماتولوژي

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان شهداي تجريش:9-22718000


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان شهداي تجريش:تهران، ميدان تجريش، خ شهرداري

 
دکتر خسرو رحماني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - روماتولوژي

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب:خيابان شريعتي، دوراهي قلهک، کوچه شهيد پور مشکاني، سازمان بيمه خدمات درماني

 
دکتر مهرنوش حساس يگانه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - روماتولوژي

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
بيمارستان اختر:22001072


بيمارستان مفيد:هران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان اختر:تهران - خيابان شريعتي -خيابان پل رومي- خيابان شريفي منش - بن بست آذر -بيمارستان اختر

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا