معرفی پزشکان
کودکان - ريه«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
کودکان - ريه
دکتر قمرتاج خان بابايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - ريه

تلفن :
مطب: 22896130
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: خيابان شريعتي، روبروي پارک شريعتي، خيابان اتوبانک، پلاک 73، واحد 10
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر سيد احمد طباطبايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - ريه

تلفن :
مطب: 22613167 - 22612141
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: شريعتي، روبروي خيابان دولت، خيابان امامزاده، پلاک 8، طبقه همکف
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر قمر تاج خان بابايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - ريه

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان تهرانپارس:77884690
مطب:88832489


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان تهرانپارس:تهران - نبش فلکه سوم تهرانپارس - بيمارستان تهرانپارس
مطب:خيابان شريعتي، روبروي پارک شريعتي، خيابان اتوبانک، پلاک 73، واحد 10

 
دکتر سيد احمد طباطبايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - ريه

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:22613167-22612141


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب:تهران،خيابان شريعتي،روبروي خيابان دولت،خيابان امامزاده،پلاک 8،طبقه همکف

 
دکتر سعيد صدر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - ريه

تلفن :
تلفن بيمارستان مفيد: 9 - 22227021
تلفن مطب: 88500929 - 88539610


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

مطب: سهروردي شمالي، پايين تراز چهارراه عباس آباد، چهارراه کيهان، کيهان غربي، پلاک 98، طبقه همکف

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا