معرفی پزشکان
پرتودرماني«متخصصین«معرفی پزشک«
پرتودرماني
دکتر معصومه کشوري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : پرتودرماني

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر امير شهرام يوسفي کاشي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پرتودرماني

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر مونا ملک زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پرتودرماني

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001
تلفن مرکز جامع انکولوژي روشنا: 44204726


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري
مرکز جامع انکولوژي روشنا: فلکه دوم ميدان صادقيه، خيابان پرويز، پلاک 15، ساختمان مرکز جامع انکولوژي روشنا

 
دکتر محمد هوشياري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پيروزيگروه : پرتودرماني

تلفن :
تلفن مطب 1: 33324232
تلفن مطب 2 : 33324232
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001
تلفن بيمارستان مرکزي نفت: 66700030


مطب 1: خيابان پيروزي، روبروي ستاد نيروي هوايي، ايستگاه درختي، ساختمان پزشکان شميم، بلوک 1
مطب 2 : خيابان پيروزي، روبروي بيمارستان فجر، ساختمان پزشکان بنيامين، واحد 11
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري
بيمارستان مرکزي نفت

 
دکتر حميدرضا ميرزايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پرتودرماني

تلفن :
تلفن مطب: 88775410
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


مطب: خيابان وليعصر - ابتداي خيابان توانير - روبروي بيمارستان دي - ساختمان شماره 4
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر بهرام مفيد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شهرک غربگروه : پرتودرماني

تلفن :
تلفن مطب: 88367231
تلفن بيمارستان آتيه: 82721
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


مطب: شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان ، جنب بيمارستان آتيه ، ساختمان پزشکان آتيه ، طبقه 2
بيمارستان آتيه: شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر افشين رخشا
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پرتودرماني

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر علي کاظميان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :
بيمارستان آتيه: 82721
مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر ايران: 61192518


بيمارستان آتيه: شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان
مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر ايران: انتهاي بلوار کشاورز، بيمارستان امام خميني، انستيتو کانسر، ساختمان راديوتراپي، طبقه سوم

 
دکتر حسينعلي ندائي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

 
دکتر افسانه مداح صفائي طرق
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

 
دکتر فرشيد فرهان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

انتهاي بلوار کشاورز مرکز راديوتراپي انستيتو کانسر مجتمع بيمارستان امام خميني

 
دکتر مهدي عقيلي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :


بيمارستان امام خميني: انستيتو کانسر- بخش راديوتراپي انکولوژي
بيمارستان ياس: خيابان استاد نجات الهي شمالي - بخش راديوتراپي انکولوژي

 
دکتر ابراهيم عصمتي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن : 61192585

انستيتوکانسر ، بخش راديوتراپي

 
دکتر پيمان حداد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن : 88086081 الي 5 - 88086077

شهرک قدس، چهارراه پونک باختري، بيمارستان آتيه

 
دکتر محمد بابايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

 
دکتر مريم مشتاقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

 
دکتر مهدي عقيلي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

 
دکتر مصطفي فرزين
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

 
دکتر فرناز آموزگار هاشمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پرتودرماني

تلفن :

 
دکتر عليرضا خاتمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : پرتودرماني

تلفن :
بيمارستان مقيد:9 - 22227021
مطب:2122227


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

مطب:خيابان دکتر شريعتي-نبش ميرداماد-نبش مفيد

 
12>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا