معرفی پزشکان
ريه«متخصصین«معرفی پزشک«
ريهريه
دکتر فخرالدين صدرالاسلامي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : آزادیگروه : ريه

تلفن :
تلفن مطب: 66017962
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072


مطب: آذربايجان، بين خيابان آزادي و کارون، پلاک 103، طبقه اول
بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر ساسان صابر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ريه

تلفن : 88870982

خيابان وليعصر، سه راه توانير، ساختمان پزشکان دي

 
دکتر محمدرضا مدرسي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ريه

تلفن : 61475

انتهاي بلوار کشاورز، خيابان دکتر قريب، مرکز طبي کودکان، کلينيک فوق تخصصي ريه و دستگاه تنفسي کودکان

 
دکتر فريبا منصوري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ريه

تلفن :

 
دکتر گيتي پوردولت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : ريه

تلفن :
تلفن بيمارستان مسيح دانشوري: 26105050 - 27123000 الي 3007


بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
دکتر مجيد ملک محمد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ونکگروه : ريه

تلفن :
تلفن بيمارستان مسيح دانشوري: 23871 - 26103500 - 26103509 - 26103505
تلفن مطب: 88777152


بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575
مطب: ضلع شمال شرقي ميدان ونک، ساختمان سامسونگ، طبقه فوقاني بانک تجارت، واحد301

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا