معرفی پزشکان
کودکان - خون وسرطان«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
کودکان - خون وسرطان
دکتر محمد تقي ارزانيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
مطب: 88503825


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب: خيابان قائم مقام فراهاني، نرسيده به عباس آباد، خيابان دهم، ساختمان پنجم، واحد 417

 
دکتر پيمان عشقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
مطب:22883944


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

مطب: تهران، ابتداي خيابان پاسداران، خيابان گل نبي، نرسيده به حسينيه ارشاد، ساختمان گلشيد، پلاک 11، واحد 5

 
دکتر بي بي شهين شمسيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولیعصرگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر محمد کاجي يزدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن : 73013000


بيمارستان کودکان بهرامي: خيابان دماوند، قبل از ميدان امام حسين، خيابان شهيد کيايي(قاسم آباد)

 
دکتر زهره علومي يزدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
تلفن مطب: 88963862 - 88982506
تلفن بيمارستان عرفان: 23021000 الي 3


مطب: خيابان وصال شيرازي، خيابان ايتاليا، ساختمان ايتاليا
بيمارستان عرفان: سعادت آباد، بعد از ميدان سرو غربي، خيابان بخشايش

 
دکتر الهام شاهقلي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن : 7547971 الي 4 - 77568801 الي 9


مطب: خيابان دماوند، تهران نو، روبروي پمپ بنزين، خيابان کياني، بالاتر از بيمارستان بهرامي

 
دکتر اميرعلي حميديه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :

 
دکتر پيمان عشقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:22883944


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

مطب: تهران، ابتداي خيابان پاسداران، خيابان گل نبي، نرسيده به حسينيه ارشاد، ساختمان گلشيد، پلاک 11، واحد 5

 
دکتر بي بي شهين شمسيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر ثمين علوي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر محمد تقي ارزاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:88503825


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب:تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهاني - ک. 10 - پ. 5 - ط. چهارم - واحد 17

 
دکتر کوروش گودرزي پور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : فاطميگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر شيوا نظري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ظفرگروه : کودکان - خون وسرطان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان مهراد:9 - 88747401

مطب 1: 22275083 و 22909162

مطب 2: 22250666


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان مهراد: خيابان استاد مطهري، خيابان ميرعماد، نبش کوچه ششم

مطب 1:تهران، خيابان دستگردي(ظفر)، بين خيابان نفت و اتوبان مدرس، روبروي داروخانه دکتر سارا کريم زاده، پلاک 173، واحد 14

مطب2: ميدان مادر، خيابان بهروز، خيابان يکم، پلاک 3، طبقه 3

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا