معرفی پزشکان
روانشناسي باليني«متخصصین«معرفی پزشک«
روانشناسي باليني
دکتر محمد نوري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : روانشناسي باليني

تلفن : 22365935 الي 6


کلينيک روانشناسي و مشاوره روان آسا: سعادت آباد، پايين تر از ميدان شهرداري (قيصر امين پور)، خيابان سيزدهم غربي، پلاک 9، واحد مطب

 
دکتر مهدي جعفري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : روانشناسي باليني

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر محمد حسن دوازده امامي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : روانشناسي باليني

تلفن : 44695365

شهرک اکباتان ، فاز2، مرکز مشاوره مهرگان

 
دکتر عباس مسجدي آراني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : روانشناسي باليني

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر مريم بختياري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نظام ابادگروه : روانشناسي باليني

تلفن : 77558001

مدني (نظام آباد)، بيمارستان امام حسين

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا