معرفی پزشکان
پزشکي ورزشي«متخصصین«معرفی پزشک«
پزشکي ورزشي
دکتر شهرزاد خسروي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : پزشکي ورزشي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر امير حسين عابدي يکتا
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : پزشکي ورزشي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر محمد حسبي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : پزشکي ورزشي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر مهرشاد پور سعيد اصفهاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : پزشکي ورزشي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر پرديس نورمحمدپور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :
مطب: 88630227 الي 8


مطب: بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پل نصر (گيشا)، روبروي درمانگاه بيمارستان دکتر شريعتي، پلاک 7، مرکز تخصصي پزشکي ورزشي

 
دکتر رضا مظاهري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
دکتر رامين کردي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
دکتر زهرا علي زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
دکتر توحيد سيف برقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
دکتر فرزين حلب چي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
دکتر مريم ميرشاهي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
دکتر مريم ابوالحسني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
دکتر عزيزه فرزين مهر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پزشکي ورزشي

تلفن :

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا