معرفی پزشکان
طب نوزادان«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
طب نوزادان
دکتر محمد کيان راد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : طب نوزادان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
تلفن بيمارستان فرمانيه: 26114430


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
بيمارستان فرمانيه: چهار راه فرمانيه، ابتداي خيابان فرمانيه، پلاک 20، کلينيک بيمارستان فرمانيه

 
دکتر عليرضا مرندي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : طب نوزادان

تلفن :
مطب: 88804041
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: خيابان شهيد بهشتي ، خيابان ميرزاي شيرازي روبروي پمپ بنزين نبش کوچه دوازدهم
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر محمد کاظميان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : طب نوزادان

تلفن :
مطب: 22253570
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: خيابان شريعتي ابتداي ظفر ساختمان پزشکان 26، واحد 7
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر سعيد جداري عطاري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : طب نوزادان

تلفن :

 
دکتر راضيه سنگسري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : طب نوزادان

تلفن :

 
دکتر زيبا مسيبي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : طب نوزادان

تلفن : 77883284


بيمارستان جامع بانوان آرش: بزرگراه رسالت، خيابان شهيد باغدارنيا، نبش کوچه 162

 
دکتر شهين بهجتي اردکاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : طب نوزادان

تلفن : 88822796


مطب: خيابان قائم مقام فراهاني، ساختمان پزشکان، پلاک 139

 
دکتر مليحه کديور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : طب نوزادان

تلفن :

 
دکتر سيد عليرضا مرندي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : طب نوزادان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:88804041


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب:تهران - خيابان شهيد بهشتي ، خيابان ميرزاي شيرازي روبروي پمپ بنزين نبش کوچه دوازدهم

 
دکتر سيد حسين فخرايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سهرورديگروه : طب نوزادان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان مهراد:9-88747401
مطب:88406262


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان مهراد:خيابان شهيد مرتضي مطهري، خيابان ميرعماد، نبش کوچه شهيد دوست محمدي، بيمارستان مهراد
مطب:تهران - منطقه 7 - سهروردي جنوبي - نرسيده به خيابان نوبخت - روبروي داروخانه راسل

 
دکتر محمد کاظميان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ظفرگروه : طب نوزادان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان آتيه:82721
مطب:22253570


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان آتيه:تهران ، شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان ، بيمارستان آتيه
مطب:خيابان شريعتي ابتداي ظفر ساختمان پزشکان 26، واحد 7

 
دکتر مينو فلاحي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : طب نوزادان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
بيمارستان مهديه:55062644


بيمارستان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

بيمارستان مهديه: شوش شرقي، خيابان شهرزاد

 
دکتر ابوالفضل افجه اي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : طب نوزادان

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان مهديه:55062628
مطب: 33323748


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

مطب: تهران، ميدان شهدا، خيابان پيروزي، روبروي پمپ بنزين سليمانيه

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا