معرفی پزشکان
جراحي مغزواعصاب«متخصصین«معرفی پزشک«
جراحي مغزواعصاب
دکتر اسماعيل حاجي نصرالله
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان مدائن:66405705 الي 8


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان مدائن: چهارراه وليعصر، خيابان برادران مظفري

 
دکتر کاوه ابراهيم زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر گيو شريفي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن مطب: 88664964 - 88664963


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
مطب: خيابان وليعصر، خيابان توانير، ميدان توانير، ساختمان پزشکان طلا، طبقه 3، واحد 30

 
دکتر محمد صمديان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان دي: 88797111 الي 9
تلفن مطب: 88672138 - 88654207 الي 8


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان دي: خيابان ولي عصر، سه راه توانير
مطب: خيابان ولي عصر، سه راه توانير، روبروي بيمارستان دي (دوم گاندي)، ساختمان پزشکان آريا ،طبقه 3 ، واحد 8

 
دکتر اميدوار رضايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر خليل کملاخ
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر حسن رضا محمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن مطب: 22006900
تلفن بيمارستان امام حسين: 775580017755800277558003 الي5
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: خيابان شريعتي ، بالاتر از دو راهي قلهک، ساختمان سپهر، پلاک 1425
بيمارستان امام حسين: ميدان امام حسين(ع)، خيابان شهيد مدني(نظام آباد)
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر احسان مرادي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر عبدالناصر فرزان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن مطب: 66419284
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: ميدان انقلاب، ابتداي خيابان کارگر جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاک 3181
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر محمدرضا شاه محمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر رضا جليلي خشنود
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر افسون صديقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن مطب: 22700613 - 22700419
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


مطب: خيابان شريعتي، نرسيده به ميدان قدس، کوچه تدين، پلاک 9، طبقه 2، واحد 7
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر امير سعيد صديقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر سهراب شهزادي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : کريم خانگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن بيمارستان تهران: 88821021 الي 5
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


بيمارستان تهران: کريمخان زند، خيابان مدير (حسيني)، ميدان سنايي
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر سيدابراهيم کتابچي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :


1- خيابان شهيد بهشتي - نبش تقاطع چهارراه سهروردي - طبقه اول کلينيک پزشکان ( عباس آباد) - شماره999 تلفن: 8873373
2- خيابان الوند - بن بست آفرين - ساختمان آفرين تلفن: 88884809

 
دکتر فريده نجات
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن : 88016835

بززرگراه جلال آل احمد - بين کارگر شمالي و چمران - ک. پروانه - پ. 6 - ط. دوم - واحد 2

 
دکتر سيدمجتبي ميري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن مطب: 88781572


مطب: خيابان ولي عصر، بالاتر از پارک ساعي، نبش کوچه 34 ، پلاک 1157، طبقه همکف

 
دکتر کوروش کريمي يارندي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن : 66348500 الي 10 - 63120


بيمارستان سينا: خيابان امام خميني، ميدان حسن آباد

 
دکتر هوشنگ صابري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
تلفن مطب: 88521075
تلفن بيمارستان امام خميني: 66939010


مطب: خيابان شريعتي، خيابان بسطامي، پلاک 35، واحد 5
بيمارستان امام خميني: بخش جراحي مغز و اعصاب

 
دکتر محمد شيراني بيدآبادي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي مغزواعصاب

تلفن :
بيمارستان سينا: 66701041 الي 9
بيمارستان خاتم الانبيا: 88884040


بيمارستان سينا: امام خميني، نرسيده به ميدان حسن آباد
بيمارستان خاتم الانبيا: ولي عصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان ياسمي

 
123>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا