معرفی پزشکان
معرفی پزشک«
دکتر على حجت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراحى پستان

تلفن :
بيمارستان عرفان: 02123021000 - 02123021003 - 02123021002


مطب :ميدان کاج ابتدأى خيابان سرو غربى ساختمان ميلان پرواز واحد 8
بيمارستان عرفان :استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، سعادت آباد، بعد از ميدان سرو غربي، خ. بخشايش، بيمارستان عرفان

 
دکتر آرش اکبري
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : پزشک عمومي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر فاطمه حجتي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب فيزيکي و توانبخشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر علي قاسمي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر محمد رضا افتخاري
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : بيماريهاي قلب و عروق

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر مرتضي مجد
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر نويد رحيمي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب فيزيکي و توانبخشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3
تلفن مطب: 66564674 - 66436291 https://www.instagram.com/Dr.navid_rahimi/


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد
مطب: چمران جنوب، ابتداي باقرخان غربي، کلينيک توانبخشي تبسم، طبقه اول

 
دکتر نوشين ابوالقاسمي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر مريم جعفري
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر علي قربانزاده
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر داوود روشني
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر فاطمه طاهري
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : پزشک عمومي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر سارا کريمي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : پزشک عمومي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر محمد مصفا
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : پزشک عمومي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر عليرضا هاشميان
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : پزشک عمومي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر حامد شريفي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : پزشک عمومي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر کامران ربوبيت
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر ميترا ذنوبي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر سيد حميد پرهيزگار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بلوار کشاورزگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 66914660
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


مطب: بلوار کشاورز، نرسيده به جمال زاده، پلاک 119 طبقه سوم واحد 14
بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر امير خليلي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
12345>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا