معرفی مراکز درمانی
مرکز تصويربرداري«معرفی مراکز درمانی«
مرکز تصويربرداري
بيمارستان سجاديه تربت جام
 
استان : خراسان رضويشهر : تربت جام
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز تصويربرداري

ابتداي جاده فريمان بيمارستان سجاديه

 
سونوگرافي دکتر صدر
 
استان : خراسان رضويشهر : نيشابور
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز تصويربرداري

امام خميني جنب بانک رفاه کارگران

 
راديو لوژي دکتر اسفندياري
 
استان : خراسان رضويشهر : تربت حيدريه
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز تصويربرداري

خ فردوسي -فردوسي 05-پلاك 4

 
درمانگاه آيت ا? شيرازي
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

مشهدخيابان آزادي - نرسيده به راه آهن

 
پلي کلينيک حضرت ابو الفضل
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خيابان امام خميني مقابل باغ ملي

 
بيمارستان شاهين فر
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

مشهدخيابان آزادي داخل بيمارستان

 
سونوگرافي شفا
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

مشهد خيابان چمران سه راه جم

 
بيمارستان مهر
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خ کوهسنگي فلکه الندشت

 
بيمارستان71 شهريور
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خ کوهسنگي - کوهسنگي 14

 
بيمارستان اميد - راديولوژي
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خ کوهسنگي -فلکه الندشت

 
راديو لوژي دکتر محمود برادران رحيمي و دکتر عليرضا نعمتي
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خ عارف 5

 
پرتونگاري مرکز بهداشتي درماني کلات
 
استان : خراسان رضويشهر : کلات
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز تصويربرداري

خ امام خميني- روبروي آموزش وپرورش-

 
دکتر احمد آزادمند
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خيابان رازي مقابل جهاد پلاك 26

 
سونوگرافي صدرا (دکتر هاشمي)
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خ کوهسنگي

 
بيمارستان قمر بني هاشم
 
استان : خراسان رضويشهر : نيشابور
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز تصويربرداري

خ امام داخل بيمارستان

 
راديولوژي کلينيک طب صنعتي
 
استان : خراسان رضويشهر : سرخس
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز تصويربرداري

پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد

 
شاهد
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

خ کوهسنگي بين 22و42 جنب هتل لاله

 
بيمارستان امام رضا
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

داخل بيمارستان امام رضا

 
بيمارستان امام هادي
 
استان : خراسان رضويشهر : مشهد
منطقه : مشهدگروه : مرکز تصويربرداري

بلوار وحدت - وحدت 21

 
راديو لوژي بيمارستان شفا بشرويه
 
استان : خراسان رضويشهر : فردوس
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز تصويربرداري

بشرويه -بلوار جهاد کشاورزي

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا