معرفی مراکز درمانی
بيمارستان خصوصي«معرفی مراکز درمانی«
بيمارستان خصوصي
کسري کرج
 
استان : البرزشهر : کرج
منطقه : خيابان شهيد بهشتيگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شهيد بهشتي، بعد از ميدان سپاه، خيابان کسري

 
بيمارساتن قائم (عج) کرج
 
استان : البرزشهر : کرج
منطقه : چهارراه دولت آباد گروه : بيمارستان خصوصي

شهرستان کرج، بلوار علامه جعفري، چهار راه دولت آباد، بلوار شهداي دانش آموز

 
بيمارستان امام خميني کرج
 
استان : البرزشهر : کرج
منطقه : خيابان شهيد بهشتيگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شهيد بهشتي، جنب پاسگاه نيروي انتظامي

 
بيمارستان آيت اله يثربي کاشان
 
استان : اصفهانشهر : کاشان
منطقه : کاشانگروه : بيمارستان خصوصي

کيلومتر 5 جاده راوند

 
بيمارستان ميلاد کاشان
 
استان : اصفهانشهر : کاشان
منطقه : خيابان بهشتيگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان بهشتي، کوچه شهيد ديمي

 
بيمارستان بهارستان (خانواده) اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : بلوار صفهگروه : بيمارستان خصوصي

بلوار شهداي صفه

 
بيمارستان دکتر کريمي اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خوراسگانگروه : بيمارستان خصوصي

مشتاق اول ،جنب دندانپزشکي حضرت محمد ،کوچه روشن

 
بيمارستان رز اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : بلوار کشاورز گروه : بيمارستان خصوصي

بلوار کشاورز، چهاراه مفتح پشت برج آزاد

 
بيمارستان جم اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : سپاهانشهرگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان طيب

 
بيمارستان فوق تخصصي ميلاد اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : شهرک ولي عصرگروه : بيمارستان خصوصي

شهرک ولي عصر، خيابان جانبازان، انتهاي خيابان شهيد بخشي

 
بيمارستان جرجاني اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : ميدان قدس گروه : بيمارستان خصوصي

ميدان قدس

 
بيمارستان سعدي اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : بوستان سعدي گروه : بيمارستان خصوصي

خيابان نظر غربي، کوچه خداوردي

 
بيمارستان تخصصي خانواده اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : بلوار صفهگروه : بيمارستان خصوصي

بلوار شهداي صفه

 
بيمارستان سپاهان اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خيابان ميرگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان مير

 
بيمارستان احمديه اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خيابان طالقانيگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان طالقاني، کوي سرتيپ

 
بيمارستان مهرگان اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خيابان شيخ بهاييگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شيخ بهايي، جنب بانک رفاه

 
بيمارستان اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خيابان شيخ بهاييگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شيخ بهايي، چهاراه ارديبهشت

 
بيمارستان سينا اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خيابان شمس آباديگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شمس آبادي ، چهار راه قصر

 
بيمارستان قائم (عج) اردبيل
 
استان : اردبيلشهر : اردبيل
منطقه : خيابان عطاييگروه : بيمارستان خصوصي

جنب هتل دريا

 
بيمارستان ايثار اردبيل
 
استان : اردبيلشهر : اردبيل
منطقه : خيابان عطاييگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان عطائي، جنب مجتمع تفريحي شورابيل

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا