معرفی مراکز درمانی
درمانگاه شبانه روزي«معرفی مراکز درمانی«
درمانگاه شبانه روزي
درمانگاه صنعت نفت
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

خ طالقاني غربي

 
درمانگاه شبانه روزي شفا
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

خ طالقاني شرقي-جنب بيمه مرکزي

 
درمانگاه فرهنگيان
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

خ شريعتي شمالي

 
دزمانگاه بيمارستان امام علي (ع)
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

انتهاي خيابان چمران

 
شبانه روزي احياء بابل
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

بابل - کمربندي غربي - چهارراه امير کبير - جنب داروخانه دکتر برادران

 
درمانگاه سلامت
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

بابل - ميدان هلال احمر - جنب ساختمان اداري هلال احمر

 
درمانگاه شبانه روزي آستانه
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

بابل - آستانه - جنب امام زاده قاسم

 
درمانگاه شبانه روزي نيما
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

محدود مهرگان

 
شبانه روزي دکتر موعودي
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

بابل - تقاطع کمربندي شرقي و نواب صفوي- بوستان هفتم

 
دکتراعلي زاده
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

بابل -کمربندي غربي- چهار راه گله محله

 
درمانگاه شبانه روزي دکتر طبري
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

ميدان حمزه کلا - درمانگاه شبانه روزي دکتر طبري

 
درمانگاه شبانه روزي مرکزي بابل
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

ميدان کارگر

 
درمانگاه شبانه روزي دکتر غلامحسين زاده
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

خيابان طالقاني نرسيده به پمپ بنزين

 
بيمارستان مرزيکلا
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

جاده گنج افروز بابلکنار روستاي مرزيکلا

 
مرکز نازائي وناباروري حضرت فاطمه الزهرا (س )
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

جاده قديم آمل بابل ترك محله

 
درمانگاه شبانه روزي کشوري
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

ميدان کشوري - جنب داروخانه شبانه روزي دکتر صالحيان

 
درمانگاه شبانه روزي ماهان
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

ميدان حمزه کلا

 
درمانگاه خيريه شبانه سرهنگ شادروان رضوانفر
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

ايلام ميدان امام ضلع شمال شرقي

 
درمانگاه تخصصي
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

بيمارستان شهيد مصطفي خميني

 
درمانگاه فرهنگيان
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : درمانگاه شبانه روزي

ميدان شهيد کشوري -روبروي راهنمائي و رانندگي

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا