معرفی مراکز درمانی
ساير مراکز«معرفی مراکز درمانی«
ساير مراکز
پايگاه بهداشت شماره 2 حر (ملکش)
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

ابتداي کوچه باغ ملکش کوچه دوم سمت چپ

 
پايگاه شماره 3 بوعلي (شهيد عليا)
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

پل منطقه خيابان بهداشت

 
پايگاه شماره 2 بوعلي (پايگاه جواديه)
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

فلکه جواديه

 
پايگاه بهداشت شماره 2 فياض بخش (باقر خان)
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

بلوار 23 متري روبروي تعميرگاه موتوري

 
پايگاه بهداشت سنخواست
 
استان : خراسان شماليشهر : جاجرم
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

سنخواست

 
پايگاه بهداشت شماره 2 مدني
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

پشت جهاد

 
مرکز جراحي محدود و سرپايي دکتر مشايخي
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

طالقاني شرقي - کوچه گل پامچال

 
مرکز جراحي محدود و سرپايي خيريه حضرت وليعصر
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

خ شريعتي روبروي جهادسازندگي

 
مرکز جراحي محدود سينا
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

خ شيخ طبرستي جنب بانک

 
مرکز جراحي محدود و سرپائي مهرگان
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

بين بابل و اميرکلا - بلوار امام رضا - جنب استخر ضرابپوري

 
پايگاه بهداشت زينبيه
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

چهارشنبه پيش ايستگاه کياکلا کوچه زينبيه

 
مرکز جراحي محدود دکتر خوشبخت
 
استان : مازندرانشهر : بابل
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

چهارراه شهداء جنب قرض الحسنه

 
پايگاه بهداشتي شماره 2
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

خ اداره برق

 
پايگاه بهداشتي شماره 3 شهري
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

زمين شهري محله رزمندگان خيابان مهديه

 
پايگاه بهداشتي شماره يک
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

ميدان شهيد کشوري بلوار آزادي کوچه آزادي 6

 
مرکز جراحي سيدالشهدا دکتربختياري
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

بلوار سيدالشهدا

 
مرکز درماني وجراحي شماره يک
 
استان : ايلامشهر : ايلام
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

ايلام بلوار مدرس - روبروي بنياد مسکن

 
عمار5
 
استان : تهرانشهر : رباط کريم
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

جاده ساوه نرسيده به گلستان خ 20متري مصطفي خميني ميدان باغ مهندس

 
مرکز جراحي محدود صارم
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

شهرك اکباتان ابتداي فاز 3

 
پايگاه بهداشتي اسماعيل آباد
 
استان : تهرانشهر : رباط کريم
منطقه : نا مشخصگروه : ساير مراکز

روستاي اسماعيل آباد

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا