معرفی مراکز درمانی
بيمارستان دولتي«معرفی مراکز درمانی«
بيمارستان دولتي
بيمارستان البرز کرج
 
استان : البرزشهر : کرج
منطقه : باغستان غربيگروه : بيمارستان دولتي

کرج، باغستان غربي، انتهاي بلوار پرستار، بيمارستان تخصصي البرز

 
بيمارستان شبيه خواني کاشان
 
استان : اصفهانشهر : کاشان
منطقه : خيابان بهشتيگروه : بيمارستان دولتي

خيابان شهيد بهشتي

 
بيمارستان فاطمه الزهرا (س ) نجف آباد
 
استان : اصفهانشهر : نجف آباد
منطقه : خيابان کمربنديگروه : بيمارستان دولتي

خيابان کمربندي، بلوارشهيدغلامرضاصالحي

 
بيمارستان دکتر غرضي اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : اتوبان کاوهگروه : بيمارستان دولتي

اتوبان کاوه، خيابان دکتر غرضي

 
بيمارستان دکتر علي شريعتي اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خيابان شريعتيگروه : بيمارستان دولتي


آدرس بيمارستان وپلي کلينيک تخصصي شماره2 : اصفهان ، خيابان دکترشريعتي، تلفن: 6272009 ـ 6272001 ( 0311 ) 6265002 ـ 6265004
آدرس درمانگاههاي تابعه بيمارستان دکترشريعتي:
پلي کلينيک تخصصي شهيدعباس کمال پور (شماره 1 )و
پلي کلينيک تخصصي شهيدعباس کمال پور (شماره 1 ) و کلينيک دندانپزشکي: واقع در خيابان چهارباغ بالا روبروي پمپ بنزين، 6611078
درمانگاه بيمارستان دکتر علي شريعتي: واقع در خيابان دکتر علي شريعتي، 6265021

 
بيمارستان دکتر علي شريعتي اصفهان
 
استان : اصفهانشهر : اصفهان
منطقه : خيابان شريعتيگروه : بيمارستان دولتي


آدرس بيمارستان وپلي کلينيک تخصصي شماره2 : اصفهان ، خيابان دکترشريعتي
آدرس درمانگاههاي تابعه بيمارستان دکترشريعتي:
پلي کلينيک تخصصي شهيدعباس کمال پور (شماره 1 )و
کلينيک دندانپزشکي: واقع در خيابان چهارباغ بالا روبروي پمپ بنزين
درمانگاه بيمارستان دکتر علي شريعتي: واقع در خيابان دکتر علي شريعتي

 
بيمارستان ارس پارس آباد
 
استان : اردبيلشهر : پارس آباد
منطقه : جمهوريگروه : بيمارستان دولتي

اردبيل، پارس آباد، خيابان جمهوري

 
بيمارستان سبلان اردبيل
 
استان : اردبيلشهر : اردبيل
منطقه : ميدان وحدتگروه : بيمارستان دولتي

ميدان وحدت

 
بيمارستان امام رضا (ع) اروميه
 
استان : آذربايجان غربيشهر : اروميه
منطقه : مولويگروه : بيمارستان دولتي

خيابان مولوي

 
بيمارستان 523 ارتش اروميه
 
استان : آذربايجان غربيشهر : اروميه
منطقه : سربازان گمنامگروه : بيمارستان دولتي

خيابان سربازان گمنام، تقاطع خيابان استادان

 
بيمارستان شهيد عارفيان اروميه
 
استان : آذربايجان غربيشهر : اروميه
منطقه : امامگروه : بيمارستان دولتي

خيابان امام، خيابان بسيج

 
29 بهمن تبريز
 
استان : آذربايجان شرقيشهر : تبريز
منطقه : بلوار 29 بهمنگروه : بيمارستان دولتي

بلوار 29 بهمن

 
روانپزشکي فجر تبريز
 
استان : آذربايجان شرقيشهر : تبريز
منطقه : شهريارگروه : بيمارستان دولتي

بلوار استادشهريار، خيابان گلکار

 
بيمارستان شهيد محلاتي تبريز
 
استان : آذربايجان شرقيشهر : تبريز
منطقه : نصف راهگروه : بيمارستان دولتي

نصف راه، پشت سيلو

 
بيمارستان 521 ارتش مراغه
 
استان : آذربايجان شرقيشهر : مراغه
منطقه : حومهگروه : بيمارستان دولتي

پادگان گروه 11 توپ خانه

 
بيمارستان 527 ارتش سراب
 
استان : آذربايجان شرقيشهر : سراب
منطقه : حومهگروه : بيمارستان دولتي

کيلومتر 10 جاده سراب اردبيل

 
بيمارستان الغدير تبريز
 
استان : آذربايجان شرقيشهر : تبريز
منطقه : ميدان جهاد (نصف راه)گروه : بيمارستان دولتي

تبريز،ميدان جهاد (نصف راه)، بيمارستان الغدير

 
عالي نسب تبريز
 
استان : آذربايجان شرقيشهر : تبريز
منطقه : ارمگروه : بيمارستان دولتي

شهرک ارم ، بيمارستان استاد عالي نسب

 
داروخانه شبانه روزي دکتر بيابانکي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : خاني آباد نوگروه : بيمارستان دولتي

خاني آباد نو، سه راه شريعتي، خيابان شهيد صمدي، نبش 16 متري يعقوبي

 
بيمارستان 505 ارتش
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اقدسیهگروه : بيمارستان دولتي

لويزان - چهارراه ميني سيتي - سه راه ازگل - انتهاي بولوار اوشان

 
123 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا